Belangrijk voorstel vaccinatie COVID-19

Een pleidooi voor anonieme registratie

Wilbert Lambrechts

GEORG SOLDNER EN DAVID MARTIN, twee artsen, publiceerden in 'Anthromedics' een wetenschappelijk artikel waarin zij een m.i. zeer belangrijk voorstel doen in verband met de vaccinatie tegen COVID-19. Zij stellen voor dat de registratie van de ingeënte personen uitsluitend anoniem zou gebeuren. Hierdoor zou wetenschappelijke studie over de vaccinatie alle kansen kunnen krijgen. Tegelijk zorgt het ervoor dat mensen die zich niet laten vaccineren en mensen die zich wel laten vaccineren met evenveel respect behandeld worden, zonder discriminatie. Bovendien helpt het om in sociale context niet in partijdigheid en onderlinge strijd verwikkeld te raken.
Dit is volgens de auteurs nodig omdat er nog heel wat vragen overblijven over de effectiviteit van de vaccins en de bijwerkingen op lange termijn. Dit rechtvaardigt de vrije keuze en de gelijke bescherming van iedere keuze.

In hun artikel sommen zij gedocumenteerd alle openstaande vragen op. Zij beschouwen vaccineren voor de overwinning van COVID-19 van cruciaal belang. “Dat het gelukt is in zeer korte tijd een indrukwekkende veelvoud van COVID-19-vaccins te ontwikkelen, mag gezien worden als een buitengewone prestatie.”

Ik heb hieronder de summary van hun artikel vertaald en de link naar de Duitse en Engels versie daarvan toegevoegd.
https://www.anthromedics.org/PRA-0971-DE
https://www.anthromedics.org/PRA-0971-EN

***************

Vragen in verband met vaccinatie tegen covid-19

Huidige stand van zaken en een voorstel om met een registerstudie sociale polarisatie tegen te gaan en nog niet opgeloste wetenschappelijke vragen te beantwoorden
door Georg Soldner, David Martin — laatste actualisatie: 07.01.2021

Samenvatting

Vaccineren is voor de overwinning van de COVID-19-pandemie van wezenlijk belang. Dat het gelukt is in zeer korte tijd een indrukwekkend veelvoud van COVID-19-vaccins te ontwikkelen, mag gezien worden als een buitengewone prestatie.
De volgende uiteenzetting gaat gedetailleerd in op de innovatieve mRNA- en vector-vaccins. Daarbij wordt ook de verandering in de praktijk van het inenten besproken (door het organiseren van vaccinatiecentra).

Momenteel bestaat er geen reden om vaccinaties bij kinderen aan te bevelen.
In hoeverre de actuele vaccins kunnen bijdragen tot een onderbreking van de transmissie van het virus door zogenaamde ‘groepsimmuniteit’ (herd immunity) blijft een open vraag.
Hetzelfde geldt voor de omvang en de duur van de bescherming door het vaccin in de verschillende leeftijdsgroepen, voor het effectief voorkomen van zwaar en dodelijk verlopende COVID-19-ziektegevallen en voor zeldzame en zeer zeldzame zwaarwegende bijwerkingen.
Tenslotte is het momenteel nog niet mogelijk om de verschillende vaccins en vaccin-types met betrekking tot hun effectiviteit en risico's te vergelijken en te beoordelen. Dat is ook zo in geval de tweede inenting plaatsvindt in verschillende tijdsafstanden tot de eerste inenting.
De observatietijd die nodig is om zeldzame zwaarwegende bijwerkingen of bijwerkingen die zich pas manifesteren tijdens langdurige observatie nadien, is degene waarin de vaccinatie eerst breed in de bevolking wordt uitgezet — en waarbij tegelijk een voldoende aantal mensen niet of nog niet gevaccineerd zijn, die in vergelijking met de gevaccineerden biologisch en sociologisch voldoende gemeenschappelijke eigenschappen vertonen.

Een indirecte plicht tot inenting of een vaccinatieverplichting voor beroepen in de medische zorg staan tegen deze achtergrond ter discussie. Een centraal vaccinatieregister dat op een betrouwbare manier anonimiteit garandeert terwijl iedere burger individueel het recht heeft om te beslissen om zich te laten inenten of niet, zou een soliede basis vormen voor zowel de sociale integratie van burgers die verschillende keuzes maken als voor de optimalisatie van het verzamelen van wetenschappelijke data.

Opmerking vooraf en persoonlijke stellingname

De auteurs hopen met hun voorstel van COVID-19-register dat met pseudoniemen werkt, een bijdrage te leveren aan het voorkomen van een polarisering die dreigt te ontstaan wanneer een maatschappij verschillende standpunten over nog niet opgeloste medische vraagstukken niet actief waardeert. Een niet veroordelende wetenschappelijke begeleiding van mensen die zelf bepalen of ze zich inenten of niet, biedt tegelijk de beste kans om snel en geloofwaardig de vragen te beantwoorden die met betrekking tot COVID-19 nog open blijven."