Dit heb je gehad:


0. Welvaart (sept. 2021 (1993))
Het startartikel over economie dat ik publiceerde in 1993. Blijkbaar slagen we er niet in om de mensen ‘gelukkig’ te maken, ondanks de stijgende ‘welvaart’. Hoe is dat mogelijk? Het artikel blijft relevant. Naar aanleiding van het opnemen van dit artikel in het Verzet, beloofde ik deze problematiek verder uit te diepen.
Lemmas: welvaart, W=G/B, preference en reference drift, behoeften beperken, geschenk

1. De discrepantie (sept. 2022)
Ik heb niet geleefd volgens de inzichten uit dat basisartikel van 30 jaar geleden. Waarom heb ik dat nagelaten? En is dat erg? In een vraaggesprek met Flavie Lindemans zoeken we naar antwoorden. Eerst op het persoonlijke vlak.
Lemmas: welvaart, W=G/B, loonvorming, behoeftelonen, werk, offer, nettovermogen, loonvorming

2. De storm (okt. 2022)
Ik zet het gesprek met Flavie Lindemans verder, nu meer over de maatschappelijke dimensie.
Lemma’s: groei, de impact van de economie, cirruseconomie, cremastosfeer, precairiteit, doel van de economie, waardecreatie

3. Tien vragen (jan. 2023)
Ik probeer hier de vragen te schetsen die we volgens mij moeten beantwoorden om tot een rechtvaardige economie te komen. Ik eindig met vier richtlijnen voor een meer rechtvaardige economie.
Lemma’s:
kindness, vriendelijkheid, Darwin, schuld, doel economie, geldvolume, kredietverstrekking, vermogen, arbeid en inkomen, individu en samenleving, wat kan ik doen?

4. De vriendelijke samenleving (jan. 2023)
De macrodimensie. Hoe raken wij uit het economisch kluwen waarin we zijn beland?
Lemma’s: altruïsme, waardemaximalisatie, mensenrechten, donut, zorg, intrinsieke en extrinsieke motivatie, basisinkomen, waardeafname van geld over tijd, rechtvaardigheid, democratie

5. Het vriendelijke bedrijf - Deel 1 (maa. 2023)
De mesodimensie 1. We bekijken de drie noodzakelijke productiefactoren: natuur, arbeid en kapitaal.
Lemma’s: chremastosfeer, cirruseconomie, natuur, arbeid, kapitaal, hulpbronnen, Ultieme Natuureigenaar, commons en commoning, eigendom, bezit

5. Het vriendelijke bedrijf - Deel 2 (maa. 2023)
De mesodimensie 2. Een bedrijf kan maar rechtvaardig handelen als het weggaat van de individuele eigendom van de economisch productiemiddelen (natuur, arbeid en kapitaal).
Lemma’s: commons, commoning, coöperatieve, prijsvorming, bedrijfseigendom, Beyoncé, The Great Resignation, koopgeld, leengeld, schenkgeld, schenken, financialisering, bron economie, gift, ‘do ut des’ en ‘do ut das’

6. De vriendelijke mens (juni 2023)
De microdimensie. Hoe kan een individu – ik dus – de economie vriendelijker en rechtvaardiger maken?
Lemma's: evaluatie, plicht, actieterreinen, indirecte en directe hulp, hoe in actie schieten, innerlijke voorbereiding.

7. De transitie (juni 2023)
Onze kinderen gaan het beter hebben dan wij. Dat veronderstelt echter een grote ommezwaai in ons maatschappelijk denken en in de economie.
Lemma's: de grote denkfout, marktgedreven gifteconomie, commons en commoning (tabel), veranderingstraject, democratie, enquête bij de volgende generatie.

Krijsen in de crèche (mei 2023)
Dit artikel valt strikt genomen buiten de reeks, maar is een schrijnend voorbeeld voor de reeks. Ik hou een warm pleidooi om de thuisblijvende ouder te vergoeden: 2200 euro per maand, met opbouw van pensioenrechten. Ik kreeg vele reacties op dit artikel.
Lemma's: kinderopvang, reproductieve arbeid, productieve arbeid, privatisering kinderopvang, financialisering, feminisme, Wages for Housework, commoning, basisinkomen.Vermelde en geraadpleegde bronnen

  • Boeken met een * zijn vermeld in een of meerdere bijdragen
  • Boeken met een zijn bepalend geweest voor mijn pad. Dat zegt enkel iets over mijn weg, niets over de kwaliteit van de boeken.
  • De boeken zijn alfabetisch gerangschikt op naam van de auteur binnen de diverse thema’s.
  • De meeste vermelde boeken zijn te verkrijgen via Barbóék (uiteraard) en de betere boekhandels.


Welvaart (Het basisartikel)

Mark EYSKENS, Economie als tijdverdrijf, De Nederlandse Boekhandel, 1972 *

Mark EYSKENS, Economie voor iedereen, Pelckmans, 1987, 9789028912793*

Michael ENDE, et.al., Fantasie, Kultuur & Politiek. Michael Ende in gesprek met Erhard Eppler en Hanne Tächl, Vrij Geestesleven, 1984 *

John K. GALBRAITH, The Affluent Society, 1999 (1958), Penguin Books, 9780140285192 * ❀

Floor HARTOG, Onze welvaartsstaat. Een economische analyse, 1969 *

Arnold HEERTJE, Als Keynes nu geleefd zou hebben ... ,1983 *

Hendrik OPDEBEECK, in: W THYS, Economie, macht en gerechtigheid, 1989 *

Jan PEN, De verrassingen van de economie, 1984 *

Jan PEN, Kijk, economie. Over mensen, wensen, werk en geld, 1979 *

Algemeen

David BOLLIER & Silke HELFRICH (editors), The Wealth of the Commons: A World Beyond Market & State, Levellers Press, 2012, 9781937146146 * ❀

Dieter BRULL, De sociale impuls van de antroposofie, Christofoor, 1985, 9062382592 * ❀

Ha-Joon CHANG, 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme, Nieuw Amsterdam, 2011, 978904680963 (eBook)* ❀

Aubry CORNELIS, ‘Moeder, waarom werken wij?’, in: deMens.nu, Unie Vrijzinnige Verenigingen, mei 2021

Giacomo D'ALISA, Federico DEMARIA, Giorgos KALLIS, Ontgroei - een vocabulaire voor 'degrowth'in een nieuw tijdperk, Jan Van Arkel, 2016, 9789062240005 * ❀

Friedrich H. HAYAK, De weg naar slavernij, Athenaeum, 2022 (1944), 9789025314279 ❀

Karl MARX, Loonarbeid en kapitaal, in: Neue Rheinische Zeitung, vanaf 4 april 1849, herwerkt en van een voorwoord voorzien door Friedrich Engels. Nederlandse versie: Boekenfonds Marnix pvba - Gent 1966. Zie epub Marxists Internet Archive, mei 2005. *
Het Kapitaal
(1867) en Het Communistisch manifest (1847 — samen met Friedrich Engels) blijven beiden boeiende lectuur.
Van het Communistisch Manifest verscheen overigens een nieuwe vertaling bij EPO met een voorwoord van Peter Mertens. EPO, 2023, 9789462674370 *

Ernest MANDEL, Introductie op het derde boek van Het Kapitaal, op Marxistisch Internet-Archief. Een boeiende en uiterst leesbare analyse. ❀

Kate RAWORTH, De Donut economie, In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw, Nieuw Amsterdam, 2019, 9789046824795 * ❀

Rudolf STEINER, Economie. De wereld als één economie, Nearchus, 2017, 9789492326034 * ❀

Pieter VEREERTBRUGGHEN, Over mensenrechten , Het Verzet, 6-12-2019 *

Jos VERHULST, De arbeid bevrijden, Werkdocument van Nicolaas, s.d. (1999?) * Dit referaat is als PDF te verkrijgen via [email protected]. * ❀

Jos VERHULST, Basisinkomen, Landrente en Sociale Driegeleding, Autoreferaat van de uiteenzetting op de conferentie 'Lichtbaken' (2017), Academia.eu * ❀

Vriendelijkheid & schenken

Zeeshan ALEEM, “How Sam Bankman-Fried's fall exposes the perils of effective altruism”, in: MSNBC, 3 dec. 2022.

Karen ARMSTRONG, My wish: The Charter for Compassion, in: TedTalk, 2008 *

Lex BOS, Schenken en danken? Verwaarloosde kwaliteiten in een wereld vol commercie, Christofoor, 1998, 9062386466 * ❀

Maarten BOUDRY, “Bezint eer ge doneert. Liefdadigheid vraagt behalve een hart vooral koele berekening”, in: Zeno, De Morgen, 5 november 2016. Onder dezelfde titel op de website van Boudry zelf. *

Rutger BREGMAN, De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens, De Correspondent, 2019, 9789082942187

Melissa CALLAERT, “Het leven is ingewikkeld, hoe simpel je het ook leeft”, in: MO*, 23 maart 2016. Voor meer informatie: The Amish Studies. *

Alice CRARY, Against 'Effective altruism’, in: Radical Philosophy, summer 2021, pp. 33–43 *

Charles DARWIN, De Afstamming Van De Mens En Selectie In Relatie Tot Sekse, Nieuwezijds, 2002, 9789057121036. (eerst gepubliceerd in 1871) *

Nishan DEGNARAIN, “Survival Of The Kindest: A New Mantra To Rebuild The Global Economy“, in: Forbes, Jan 2, 2021 *

Richard LEE, Irvin DEVORE (eds), Man The Hunter, The First Intensive Survey of a Single, Crucial Stage of Human Development—Man's Once Universal Hunting Way of Life, Chicago, Taylor & Francis, 432 pp., 1968 – 9780202330327 — Ook online te lezen: https://archive.org/details/Ma... *

Bjørn LOMBORG (ed.), Prioritizing Development. A Cost Benefit Analysis of the United Nations' Sustainable Development Goals, Cambridge UP, 2018, 9781108244176.* ❀

Robert H. FRANK, The Darwin Economy: Liberty, Competition, and the Common Good, Princeton University Press, 2012, 9780691156682 *

Robert H. FRANK, “Economics as survival of fittest”, in: TimesUnion, oct. 2011 *

Zoe GILBERTSON, ‘The Big Personal Doughnut Debate‘, in: CambridgeDoughnut, 2021. *
Het sjabloon kan je downloaden via de Doughnut Economics Action Lab. Ik kom later terug op de Personal Doughnut. Ik ben bezig het sjabloon te vertalen en aan te passen.

John HOGERVORST, Sociale driegeleding. Wat, hoe & waarom, Nearchus CV, 2018 *

Lewis HYDE, The gift : how the creative spirit transforms the world, Vintage Books, 2019 * ❀

Ivan ILLICH, Naar een nieuwe levensstijl. Voorwaarden voor een gelukkiger samen-leven, Het Wereldvenster, 90 293 0228 3 *

Dachner KELTNER, De Mens Is Niet Slecht — Emoties als bron van goed en zinvol leven, Uitgeverij Ten Have, 2009, 9789079001156 *

Dachner KELTNER, Survival of the kindest, lezing op YouTube *

Stefan KLEIN & David DOLLENMAYER, Survival of the nicest: How Altruism Made Us Human and Why It Pays to Get Along, Scribe Publications, 2014, 9781922247629 (ebook)

Aafke KOMTER (red.), Het Geschenk. Over de verschillende betekenissen van geven, Amsterdam UP, 1997, 905356 * ❀

Charlie MACKESY, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, 2019, Ebury Press, 9781529105100 *

Charles C. MANN, “The Birth of Religion”, in National Geographic Magazine, June 2011 over het tempelcomplex in Göbekli Tepe (Turkije). Over de boeiende these die zegt dat landbouw werd ontwikkeld om groepsbijeenkomsten op religieuze sites te ondersteunen. * ❀

Marcel MAUSS, “Essai sur le don. Formes et raisons de l'échange dans les sociétés archaïques” in: L'année sociologique, Nouvelle série, tome 1,‎ 1923-1924, p. 30-180. Te downloaden (gescand artikel als PDF) op Monoskop.

Kate PICKETT en Richard WILKINSON, The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better, Penguin Books, 2009, 9780141032368. Zie ook de gerelateerde website The Spirit Level. *

John RAWLS, Een theorie van rechtvaardigheid, Lemniscaat, 2009, 9789047701606 * ❀

Michael J. SANDEL, Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze?, TenHave, 2015, 9789025905057 * ❀

Michael J. SANDEL, Niet alles is te koop, TenHave, 2012, 9789025901806 * ❀

Claudio SAUNT, ‘The invasion of America’, in: Aeon, 7 January 2015. Bevat onder meer een boeiende video over de ‘verovering van Amerika’. *

Peter SCHILINSKI, Wat is sociale driegeleding, Nearchus, 1994, 9789492326843 *

Amartya SEN, Het idee van rechtvaardigheid, Lemniscaat, 2013, 9789047704638 *

Peter SINGER, Effectief altruïsme, 2015 (2017), Lemniscaat, 9789047709442. * Voor de beweging zie Effective Altruism. ❀

Carl WATNER, “Libertarians and Indians: Proprietary Justice and Aboriginal Land Rights”, in: The Journal Of Libertarian Studies, Vol. VII, n.1, Spring 1983 * Over het concept ‘privaat en gemeenschappelijk bezit’ bij de indianen

‘Neolithische Revolutie – De eerste landbouwrevolutie’, in Historiek. *

“The Different Views of Land” op de website van Smithsonian’s National Museum of the American Indian. Het verschil tussen ‘bezit’ en ‘eigendom’ bij de indianen. *

Doughnut Economics Action Lab, Cities & Regions *

Goodgift. De cadeaubon voor élk goed doel.
*

The Copenhagen Consensus Center
die focust op effectiviteit van de aangevoerde oplossingen voor de belangrijkste globale uitdagingen. (zie ook Bjørn Lomborg)

Armoede & Limitarisme

Lex BOHLMEIJER, “Deze hoogleraar vraagt zich af: waarom is er nog geen rijkdomsgrens?”, in: De Correspondent, 10 april 2023. Interview met Ingrid Robeyns.*

Abhijit BANERJEE & Esther DUFLO, Arm en Kansrijk, NieuwAmsterdam, 2011, 9789046811702 * ❀

Vincent BUSKENS, Ingrid ROBEYNS, “Wanneer is iemand te rijk?”, in: Sociale Vraagstukken, 11 januari 2021 *

Jos GEYSELS & Erik VLAMINCK, Ten derden male. Omdat armoede onwenselijk en, onmenselijk is, Vrijdag, 2022, 9789464341249 *

Jason HICKEL, The Divide. A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions, Penguin, 2018, 9781786090034 * ❀

IPS, “Armoede in de wereld veel groter dan gedacht”, in: MO*, 20 juli 2020 *

Caroline KRAAIJVANGER “Extreme rijkdom is een probleem en een rijkdomsgrens kan de oplossing zijn”, in: www.scientias.nl, 12 september 2021. *

Dylan MATTHEWS, “Bill Gates tweeted out a chart and sparked a huge debate about global poverty”, in: VOX, Feb 12, 2019 *

Ingrid ROBEYNS, Rijkdom, Hoeveel rijkdom is nog verantwoord, Promotheus, 2019, 9789044639759 * ❀

Ingrid ROBEYNS, et. al. How Rich is Too Rich? Measuring the Riches Line, Springer, november 2020 *

Dick TIMMER, Thresholds and limits in theories of distributive justice, in Quaestiones Infinitae, Volume 133 Publications of the Department of Philosophy and Religious Studies, Utrecht University. Als PDF te downloaden op de website van Dick Timmer. *

SamPol, Samenleving & Politiek, Jaargang 30, 2023, nr. 1 (januari) — Themanummer over rijkdom * ❀


Geld & Schuld

Idriss J. ABERKANE en Anice LAJNEF “La monnaie est-elle le moyen de contrôle ultime” in: Youtube, december 2022 *

Dan ARIELY en Jeff KREISLER, Geld en Gedrag. Hoe je de psychologie van geld in je voordeel kan gebruiken, Maven Publishing, 2018, 9789492493309

Alina BARTSCHER, Moritz KUHN en Moritz SCHULARICK “Modigliani Meets Minsky: Inequality and U.S. Household Debt Since 1950”, in: Institute for New Economic Thinking, mei 2020. *

Ad BROERE, Geld in de bijrol - Op weg naar een menswaardige samenleving, Humane Economy Publishing, 2018, 9789081628037 *

Rein DE VRIES, Revolutie door schuld. De radicale geschiedenis van de eenwording der aarde, Pumbo, 2021, 978 94 021 3554 1

Bernard LIETAER, “Het geld van de toekomst”, in: Denken over geld en waarde. 23 sleutelteksten, Parrèsia, 2013, 978-90-73040-09-0, p. 61-67 * ❀

Silvio GESELL, The Natural Economic Order, Lulu Lightning Source, 2009, 9781445217574 Oorspronkelijk in 1916 uitgegeven als Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld in Bern *

GOSLINGA, M., “Zo herken je een dictator (en dat is moeilijker dan je denkt)”, in: De Correspondent, 27 december 2016 *

David GRAEBER, Schuld, de eerste 5000 jaar, Business Contact, 2012, 9789047005315 * ❀

Christine GRUWEZ, “De veelge(p)laagde werkelijk­heid van het geld”, in: Klaas Commentaarbladzijden, VII-5, mei 1999, p. 20 * ❀

Keith HARD, The Memory Bank: Money in an Unequal World, Profile, 2000, 9781861972088 *

Jesse KLAVER, De mythe van het economisme, De Bezige Bij, 2015, 9789023496953

KRUGMAN, P., “Bursting the Billionaire Bubble”, in: The New York Times, 11 november 2019 *

Joris LUYENDIJK, Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers, Atlas Contact, 2017, 9789045034041. * ❀

Kenneth ROGOFF, The curse of cash. How Large-Denomination Bills Aid Crime and Tax Evasion and Constrain Monetary Policy, Princeton UP, 2017, 978-0691178363

Brett SCOTT, Cloud Money, Business Contact, 2022, 9789047013099 * ❀

Georg SIMMEL, Filosofie van het geld, Uitgeverij IJzer, 2022, 9789086842414 * ❀

Simon VAN TEUTEM, “Red de verzorgingsstaat – belast onverdiend inkomen”, in: De Correspondent, 7 juni 2022 *

Jelle VERSIEREN, “8.000 miljard euro is langdurig werkloos. Wie doet dààr wat aan?”, in: De Morgen,10 april 2016. *

Richard WESTRA, Unleashing Usury How Finance Opened the Door to Capitalism Then Swallowed It Whole, Clarity Press, 2016, 9780986085338

“Waar zit de waarde van het geld“, in: Filosofie Magazine, maart 2022 *

Monneta.org Network for Monetary Diversity (Margit Kennedy)

Kapitalisme, werk

Annette ALSTADSÆTER, Niels JOHANNESEN & Gabriel ZUCMAN, Tax Evasion and Inequality, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Working Paper 23772, sept. 2017.

Lynn BERGER, Ik werk al (ik krijg er alleen niet voor betaald), De Correspondent, 2023, 9789493254329 * ❀

Lynn BERGER, Zorg, De Correspondent, 2022, 9789493254152* ❀

Philipp BLOM, De onderwerping. Een geschiedenis van de verhouding van de mens tot natuur, De Bezige Bij, 2022, 9789403110721 *

Erik BRUYLAND, Kobalt blues. De ondermijning van Congo 1960-2020, Lannoo, 2021, 9789401476775* ❀

Roeland BYL, “Minister Ben Weyts (N-VA) over de kwaliteit van het onderwijs: ‘De tijd van vrijblijvendheid is voorbij”, in: Trends, 01-09-2021 *

Nathalie CARPENTIER, “Help, mijn baas is een algoritme!”, in De Standaard, 11 maart 2023 *

Jared CELNIKER & Hyunjin KOO, “The Moralization of Effort”, in: Journal of Experimental Psychology, American Psychological Association, juli 2022.*

Alvin CHANG, “This cartoon explains how the rich got rich and the poor got poor”, in: VOX, May 23, 2016

Nicole COX & Silvia FEDERICI, Counter-Planning From The Kitchen: Wages for Housework, A Perspective on Capital and the Left, Wages for Housework Committee / Falling Wall Press, 1976. * ❀

Mariarosa DALLA COSTA en Selma JAMES, Power of Women and the Subversion of the Community, 1971. Op libcom vind je een digitale, opgekuiste versie. ❀

Paul DE BEER & Maisha VAN PINXTEREN (red.), Meritocratie. Op weg naar een nieuwe klassensamenleving?, Amsterdam UP, 2016, 9789462983397

Edward L. DECI, Why we do what we do. Understanding self-motivation, New York, Penguin books, 1995. *

Daniel DRAKE, “Macron Unreformed. Madeleine Schwartz, interviewed by Daniel Drake”, in: New York Times Book Review, 1 april 2023 *

Silvia FEDERICI, Wages against housework, Power of Women Collective & the Falling Wall Press, 1975. Digitaal te downloaden via Monoskop. Klik op de link en de download gebeurt onmiddellijk.* ❀

Katrina FORRESTER, “Feminist Demands and the Problem of Housework”, in: American Political Science Review, 2022, 116(4), 1278-1292. *

Viviane FORRESTER, De terreur van de economie, Ambo, 1998, 9026315074

Milton FRIEDMAN, “A Friedman doctrine--The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits”, in: New York Times, 13 sept. 1970. (TimesMachine 2023) *

Milton en Rose FRIEDMAN, Aan ons de keus, 1990, Acropolis, 9789065820112

David GRAEBER, Bullshit jobs, Business Contact, 2018, 9789047011767 ❀

Michael HARDT, Antonio NEGRI, Empire, Van Halewijck/Van Gennep, 2002, 9055153265 *

Floor HARTOG, “Arbeid als koopwaar”, in: NRC, 24 jan. 1978 *

Arlie HOCHSCHILD & Anne MACHUNG, The second shift: working families and the revolution at home, 1989. Recente uitgave van deze bestseller: 2019, Penguin, 9780143120339. *

Herbert MARCUSE, De ééndimensionele mens, Athenaeum, 2023 (1964), 9789025315627 ❀

Daniel PINK, Drive. De verrassende waarheid over wat ons echt motiveert. 2016, Business Contact, 9789047009672 *

Daniel PINK, ‘The puzzle of motivation’, TedTalk, 2009*

Emmanuel SAEZ en Gabriel ZUCMAN, The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay, WW Norton, 2019, 978-0-393-53173-2 *

James SUZMAN, Werk. Een geschiedenis van de bezige mens - van oertijd tot het heden, Thomas Rap, 2020, 9789400407268.
Zie ook het interview met Suzman: Stefanie De Jonghe, “Hard werken loont niét: ‘We werken ons te pletter, uren aan een stuk, zonder duidelijk doel voor ogen“, in HUMO, 7 dec. 2022
en Paul VERHAEGHE, Werk. Boekrecensie, in: De Wereld Morgen, 1 februari 2021.

Baina UBUSHIEVA, Atty-Roos IJSENDIJK, At the Nexus of Human Rights and Climate Change — a rights-based approach to environmental impacts and policy responses, UNDP Viet Nam, 2023. Download. *

Jos VERHULST, “Grond’, in: Klaas’ Commentaarbladzijden, 2000, VIII, 10, 47-49. * ❀

Siggie VERTOMMEN, Liefde en Zorg in tijden van Kapitalisme. De paradox van reproductieve arbeid tussen onderdrukking en verzet, 2019. Boeiend essay over de reproductieve arbeid. “Het is broodnodig dat vakbonden, politieke partijen en vrouwenorganisaties samenwerken om het persoonlijke opnieuw politiek te maken.” Te downloaden op de Reprosist. ❀

Simon WREN-LEWIS, “The Austerity Con”, in: The London Review of Books, Vol. 37 No. 4 · 19 February 2015 *

Over Beyoncé en ‘The Great Resignation’

BEYONCE, “BREAK MY SOUL“, uit: Renaissance, Parkwood Entertainment and Columbia Records, 2022. YouTube en Spotify *

Juliana KAPLAN, “Beyoncé wants you in formation — for the Great Resignation“, in: Insider, 23 Juni 2020 *

Marisa DELLATTO, “Beyoncé’s ‘Break My Soul’ Heralded As Anthem For The Great Resignation”, in: Forbes, 21 juni 2022. *

Joseph FULLER & Willam KERR, “The Great Resignation Didn’t Start with the Pandemic”, in: Harvard Business Review, 23 maart 2022 *


Waarde (creatie / extractie), groei

Gary BECKER, Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, University of Chicago Press, 1994 (3de editie), 9780226041209

Simon BELLENS, 'Europa was nooit zomaar een neoliberaal project', in: Visie, 28 april 2023. interview met Henrik Vos en Anne Van Lancker. *

Dirk BEZEMER, “Financialisering kan verklaring zijn voor macro-economische ‘puzzels’”, in ESB, 1 april 2021 * ❀

Dirk BEZEMER, “Nieuwe Bril”, in: De Groene Amsterdammer, 1 maart 2023 *

Dirk BEZEMER, “Er is niet meer geld nodig voor de transitie, zegt Bezemer.” op Re-Story.be *

Cécile BOURGNEUF, “Comment crisper davantage les syndicats enseignants ? La leçon d’Emmanuel Macron”, in: La Libération, 22 maart 2023 *

Geert BUELENS, Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972, 2022, Querido, 9789021436722

Nathalie CARPENTIER, “Help, mijn baas is een algoritme!”, in De Standaard, 11 maart 2023 *

Eric CORYN, Gramsci lezen. Van klassenstrijd tot woke. ASP, 2022, 9789461172952 *

Annelien DE GREEF, ‘Ik weet echt niet waarom we economische voorspellingen ernstig nemen’, in: De Standaard, 1 augustus 2020. *

Rika DEVOS, et.al., “Anno Expo. De wereld bouwt een nieuwe toekomst”, OKV, 2008.2. Te lezen op de website van OKV *

Sacha DIERCKX, 'Een vermogensbelasting is onmogelijk' — De mythe doorprikt, in: Samenleving & Politiek, 2020, nr. 10, p. 50-57 *

Andrew L. FANNING, Daniel W. O’NEILL, Jason HICKEL & Nicolas ROUX, “The social shortfall and ecological overshoot of nations ”, in: Nature Sustainability, januari 2022, 26-36.
De volledige tekst van het onderzoek kan online gratis worden aangevraagd via ResearchGate.*

Max HAIVEN, Art after money. Money after art. Creative strategies against financialization, Plutopress, 2018, 9780745338248

Tim JACKSON, Voorbij de groei, EPO, 2022, 9789462673540 * ❀

Fons JENA, We zijn met te veel. Een pleidooi voor een herbergzame wereld, Eburon AP, 2021, 978946301357

John KAY en Mervyn KING, Radical Uncertainty: Decision-making beyond the numbers, W.W. Norton & Company, 2020, 9781324004776. *

John Maynard KEYNES, “Economic Possibilities for our Grandchildren” in Essays in Persuasion, Harcourt Brace, 1932, 358-373. Te downloaden op de website van het Aspen Institute. *

Mariana MAZZUCATO, De waarde van alles, Nw Adam, 2021, 9789046823798 * ❀

Dennis MEADOWS, et al., Rapport van de Club van Rome: de grenzen aan de groei. Spectrum (1972/2008). 9789031506125

Sendhil MULLAINATHAN en Eldar SHAFIR, Schaarste - hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen, Maven Publishing, 2021 (11de druk), 9789490574994

Marthe NUSSBAUM, Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, Ambo|Anthos, 2010, 978 90 263 2665 3 * ❀

Richard PARTINGTON, “Is it time to end our fixation with GDP and growth?”, in: The Guardian, 17 juni 2019. *

Guy STANDING, The Corruption of Capitalism. Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay, Biteback Publishing, 2017, 9781785902178

Yanis VAROUFAKIS, De mondiale minotaurus, De Geus, 2018, 9789044538335

Pieter VEREERTBRUGGHEN, Krijsen in de crèche, op: HetVerzet.eu *

VPRO Tegenlicht, De Donut Economie (26 nov. 2017)*

Nederlands Centrum voor Kapitalisme Website over Ayn Rand *

Europa en de donuteconomie. A compass towards 2030van ZOE. Institute for future-fit economies en deze zoom-discussie.

Grassroot-economie, commons & transitie

Lucy AMBLER, Joe EARLE, Nicola SCOTT, Manchester Capitalism - Reclaiming Economics for Future Generations, Manchester UP, 2022, 9781526159861

Dirk BARREZ, Coöperaties. Hoe heroveren we de economie, Global Society, 2014, 9789081803410 * ❀

Dirk BARREZ, Transitie. Onze welvaart van morgen, Pala & Pelckmans Pro, 2016, 9789463370349

Dirk BARREZ, Van verontwaardiging naar verandering, EPO / Global society, 2011, 9789081803403

David BASSENS & Sarah DE BOECK (red.), De essentiële economie. Motor voor een sociaal-ecologische transitie, Asp - Academic And Scientific Publishers, 2022, 9789461171191 ❀

Simon J. BELLENS, “Christian Felber: ‘Soevereine burgers zouden ongelimiteerde ongelijkheid niet toelaten. Parlementen wel’”, in De Wereld morgen, 27 juli 2021. *

Peter BLOCK, Stewardship. Choosing Service over Self-Interest, Berret-Koehler, 1993, 1881052281

David BOLLIER, Think like a commoner. A Short Introduction to the Life of the Commons, New Society Publishers, 2014, 9780865717688 *

Rutger BREGMAN, Gratis geld voor iedereen: Hoe utopische ideeën de wereld veranderen, De Correspondent, 2014, 9789082256314 (2019 - herziene druk)

Rutger BREGMAN, Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers, De Correspondent, 2015, 978 90 822 5636 9

Rutger CLAASEN, “Vooruitgangspessimisme“, in; Filosofie Magazine, 14 juni 2016 *

Gregory CLAEYS, “Een brandende behoefte aan utopisme”, in: Nexus, 2022/91, Nexus Instituut, Amsterdam, 2022, 0926-2970 * ❀

Herman DALY, Steady-state Economics, Island Press, 1991 (1977), 9781559630719

Herman DALY, “Steady-State Economics: A New Paradigm.”, in: New Literary History, vol. 24, no. 4, 1993, pp. 811–16. (JSTOR, https://doi.org/10.2307/469394).

Sarah DE BOECK, Laten we ons massaal bemoeien met economie. Een pleidooi voor de essentiële economie, VUB Press (PaulVerbraeckee lezing 2021) , 2021, 9789461171047 * ❀

Bruno DELEPIERRE, Happonomy. Roadmap naar utopia, Politeia, 2016, 9789057185588

Marian DONNER, De grote weigering, Prometheus, 2022, 9789044647846 * ❀

Bob ELSEN & Nathalie BEKX, Reis naar duurzaam ondernemen, Trendbookx, 2018, 9789079574278

Christian FELBER, Ware Winst. Gemene-goed-economie als wegwijzer, Jan van Arkel, 2017, 978 90 6224 029 6 * ❀

Christian FELBER, “Het Algemeen Belang”, in: HUMAN-talk, 13 dec 2020 (Seizoen 7). *

Werner GOVAERTS, “Het opnemen van politieke verantwoordelijkheid”, in: Klaas’ Commentaar, Nicolaas, oktober 1994, p. 1-2 *

Jason HICKEL, Minder is meer - Hoe degrowth de wereld zal redden, EPO, 2021, 97862672819 * ❀

John HOGERVORST, Sociale driegeleding. Wat, hoe & waarom, Nearchus CV, 2018, 978 94 92326 19 5 *

Lieve JACOBS en Wim VAN OPSTAL, “Wat is coöperatief ondernemen?”, in: Samenleving & Politiek, 2013, nr. 4, p. 44 -49. *

Ton LEMAIRE, De val van Promotheus. Over de keerzijde van de vooruitgang, Ambo, 2010, 978 90263 2465 9 * ❀

Jean LIEDLOFF, Op zoek naar het verloren geluk. Naar een natuurlijke manier van opvoeden, 1979, Panta Rhei (2004), 907677157X*

Walter LOTENS, Rebelse plekken. Over municipalisme en commons, Gompel & Svacina, 2019, 9789463711487

Arjen NIJEBOER, “Associatieve economie: alternatief voor kapitalisme en socialisme”, op Aardewerk, s.d. *

Helena NORBERG-HODGE, Local Is Our Future: Steps to an Economics of Happiness, Local Futures, 2019, 9781732980402

Elinor OSTROM, Governing The Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 2015, 9781107569782. * ❀

Thomas RAU en Sabine OBERHUBER, Material Matters, Bertram + de Leeuw Uitgevers, 2016 * ❀
Zie hierover ook: “Het einde van het bezit”, in: Tegenlicht Lab, VPRO, 8 november 2015 Over ‘material matters’ *

Matthieu RICARD, Altruïsme. De kracht van compassie, 2015, Ten Have, 9789025903909. * ❀

Jeffrey SACHS, Welvaart voor de wereld. Economie voor een overbevolkte planeet, Business Contact, 2008, 9789047001188

C. Otto SCHARMER, C., Ten Economic Insights of Rudolf Steiner. Returning ‘eco’ to Economics, in: Kosmosjournal, september 2019. * ❀

Martin SCHENKELS, Een nieuwe samenleving op coöperatieve inslag, 2015, VCR, 9781326169954

Rebecca SOLNIT, “The Most Important Thing We Can Do to Fight Climate Change Is Try”, in: The Nation, 23 maart 2015 *

Rebecca SOLNIT, A Paradise Built in Hell. The Extraordinary Communities That Arise in Disaster, Penguin Books, 2010, 9780143118077 * ❀

Guy STANDING, Plunder of the Commons. A Manifesto for Sharing Public Wealth, Pelican Books, 2019, 9780141990620 * ❀

Armin STEUERNAGEL, Transforming Ownership to Create a Better Economy, TEDxZurich *

Pieter TIJMES, ”Vita activa: arbeid, werk en handelen”, in: Filosofie Magazine, 23 september 1999 *

Marguerite VAN DEN BERG, Werk is geen oplossing, AUP, 2021, 9789463725170 * ❀

Pieter VEREERTBRUGGHEN, “Democratie voor onze tijd: zelfrepresentatie”, in HetVerzet.eu, 26.06.2021. *

Jos VERHULST, “Twee weten meer dan één. Wijsheid voor de massa”, 2005, Boekbespreking over ‘The Wisdom of the Crowds’ opgenomen in Het Verzet. *

Derek WALL, Elinor Ostrom's Rules for Radicals, Cooperative Alternatives beyond Markets and States, Pluto Press, 2017, 9780745399355 * ❀

Dominique WILLAERT, Laten we beginnen, EPO, 2020, 9789462672086


Commonslab. Commoning in Vlaanderen

The Commons — social change library — Hét ultieme lexicon over commoning.

‘Congres van de BWP — Verklaring van Quaregnon’ De volledige tekst te downloaden op het Marxists Internet Archive.

De Gemene-Goed-economie.

Local Futures. Economics of Happiness. Promoting localization globally.

Diversen

Remco CAMPERT, ‘Iemand stelt de vraag’: Betere Tijden, De Bezige Bij, 1970. De volledige tekst op Poëzieleestafel. *

E. M. FORSTER, Overtocht naar India, Atheneum, 2019, 97825309992*

James LOVELOCK, A Rough Ride to the Future, Allen Lane, 2014, 978 0 241 00476 0

Rob RIEMEN, Adel Van De Geest. Een Vergeten Ideaal, Atlas, 2009, 9789045016368 * ❀

Rika THEUNISSEN, in: Corrie Davidse, Sculpturen, Atelier Metamorphose, 7423636551563, s.d. P.24 *

John SEYMOUR, De gulheid van het land, Uitgeverij Oevers, 2023, 9789493290419

Harry VAN DALEN & Kees KOEDIJK De kleine Keynes. Zijn vooruitstrevende visie samengevat, Business contact, 2018, 978 90 470 1142 2

Slow Science in Belgium